ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΗΛΙΟ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 80 ΑΤΟΜΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 • Παροχές φωτισμού
 • Ρυθμιζόμενος φωτισμός
 • Central Air Conditioning
 • Πυροπροστασία
 • Δάπεδο με μοκέτα
SERVICES
 • Τηλεδιάσκεψη
 • Τεχνικοί οπτικο ακουστικών μέσων
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Υπηρεσίες διακόσμησης
 • Ασφάλεια (Security)
 • Μεταφραστές
 • Γραφείο τύπου
 • Business Center
 • Γραφεία γραμματείας
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • Μικροφωνική εγκατάσταση
 • Σύστημα προβολής
 • Φορητά μικρόφωνα πέτου
 • Μικρόφωνα σταθερά και ασύρματα
 • Μηχάνημα προβολής διαφανειών
 • Μηχάνημα προβολής βίντεο
 • Wi- Fi
 • Cd player  – Pc
 • Δείκτης Laser